hanomag-tractors

R 425

Hanomag R 425

Hanomag R 425.

Hanomag stelde in 1957 een nieuwe serie tractoren voor met de ronde motorkap. Bij deze nieuwe serie krijgen alle tractoren een nieuwe type - aanduiding. Om te kijken wat de gebruikers vinden van deze nieuwe type - aanduiding biedt Hanomag de bestaande tractoren voor de export markt (R 12 - R 55) aan onder de nieuwe type - aanduiding. Dit zijn de overgangsmodellen. Deze overgangsmodellen hebben geen type inslag op de zijschermen en op het typeplaatje. Voor bepaalde export markten worden de trekkers ook daadwerkelijk voorzien van een typeschild met de nieuwe type - aanduiding.

1957 stellte Hanomag ein neue Traktoren Baureihe vor mit Runde Haube. Bei dieser Baureihe bekamen alle Traktoren ein neue Typen Bezeichnung. Um zu sehen, was die Kunden vom neue Typen Bezeichnung finden, bietet Hanomag die bereits bestehende Traktoren für den Exportmarkt (R12 - R55), an unter die neuen Typen Bezeichnung. Dies sind die Übergangsmodelle. Diese Übergangsmodelle haben keine Typen einschlag auf den Seitenblechen und auf dem Typenschild. Für einige Exportmärkte werden die Traktoren tatsächlich mit einem Typenschild ausgestattet mit die neuen Typen Bezeichnung.

In 1957 Hanomag introduced a new tractor range with round hood. In this new range all tractors receive a new model designation. Hanomag delivers the existing models already under the new model designation, to see how the customers feel about this new model designation for the tractors for the export market (R 12 - R 55). These are the transition models. The transition models don't have stamped the model in the sidescreens and type plate. For some export markets the tractors were provided with a type shield with the new model designation.

previous

home